Těžké  zbraně

Kapitolu samu pro sebe tvoří ďáblův vynález - kulomet.

Tuto automatickou zbraň světu jako první představil roku 1885 Američan Hiram Maxim a o její prvotní použití v boji se zasloužil Brit sir Horatio Herbert Kitchener. Bojový potenciál kulometu byl skutečně mohutný.

DOWNLOAD - Stáhněte si animace, které znázorňují principy fungování automatických zbraní.

Jeden kus se vyrovnal stočlennému oddílu vojáků a jedna kulometná četa dokázala zamezit pohybu nepřítele na rozsáhlé ploše, a to dokonce i v případě, že obsluha neviděla na cílovou oblast.MG - 42

Brzy po zavedení lehkého kulometu MG 34, který byl výrobně náročný a nákladný, hledala německá armáda jeho levnější náhradu pro uvažovanou válečnou velkovýrobu.Při konstrukci nového kulometu dosáhla největšího úspěchu firma Grossfuss z Dobelnu, ale vzorek,který obstál ve vojskových zkouškách, vznikl až roku 1941.Dr. Grunow, hlavní konstruktér, důsledně využil při stavbě zbraně lisování z plechů, uplatnil závěr s otočnými uzamykacími válečky, který dovolil dosáhnout vysoké kadence a také řešení rychlé výměny hlavně bylo zdařilé.Kulomet byl zaveden do výzbroje jako vzor 1942 (MG 42) a již v létě toho roku jej s úspěchem použila německá vojska v severní Africe.Výroba nového typu běžela v několika továrnách v Německu a rakouském Štýru.V konečné fázi dosáhla měsíční produkce 17 500 zbraní a Wehrmacht převzal celkem 414 964 MG 42, další kulomety putovaly k jednotkám SS a jiným ozbrojeným složkám.Konstrukce této zbraně se osvědčila natolik, že se v různých modifikacích vyrábí dodnes v několika státech světa.


Ráže: 7.92 x 57 mm Mauser
Délka: 1220 mm
Hmotnost: 11.5 kg s dvounožkou, 32 kg s trojnožkou.
Úsťová rychlost střely: 755 m / s.
Kadence: 1200 ran / min.
Účinný dostřel: 500 metrů přímá střelba, 3500 metrů nepřímá palba.
Munice: 50 nábojů na pás (běžně spojovány po 5ti
MG - 15 / 17

První letouny nové Luftwaffe byly vyzbrojeny kulomety puškové ráže 7,92x57, standardní to německé munice. Jednalo se o kulomety MG 15 a MG 17. Kulomet MG 15 byl používán jako pohyblivý, MG 17 byl určen pro pevné uložení. Kulomety využívají pro svou funkci impulzu výstřelu s krátkým zákluzem hlavně. Závěr byl uzavřený – otočný. Hlavně jsou chlazeny vzduchem. V době druhé světové války byl kulomet MG 15 považován za zastaralý, MG 17 byl vyvinut firmou Rheinmetall-Borsing v roce 1934 a konstrukčně z něj vycházel. Až do příchodu MG-131 tvořil pevnou kulometnou výzbroj letounů Luftwaffe.Ráže: 7.92 x 57 mm Mauser
Délka: 1090 mm
Hmotnost: 8,1 kg
Úsťová rychlost střely: 765 m / s.
Kadence: 1250 ran / min.
MG - 81

Vznikl jako náhrada za MG 15 a byl používán buď jako klasický kulomet nebo kulometné dvojče pod označením MG 81Z. Jeho výhodou je vyšší kadence než u MG 15, uvádí se až 1600 ran za minutu. Je vesměs používán k ochraně jako pohyblivá zbraň . Funkce kulometu je obdobná jako u MG 15. Hlavně jsou chlazeny vzduchem. Je to poslední německý letecký kulomet ráže 7,92 mm.


Ráže: 7.92 x 57 mm Mauser
Délka: 915-965 mm
Hmotnost: 8,15
Úsťová rychlost střely: 820 m/s
Kadence: 1200-1600 ran/min
Browning M1919

Těžký vzduchem chlazený kulomet - vychází z vodou chlazeného kulometu M1917. Byl vyvíjen jako tanková zbraň, později použit jako pěchotní.Vážil 18 kg i s trojnožkou, byl zásobován pásy které obsahovali 250 nábojů ráže .30.06 (7,62). Velmi zajímavou verzí byl M1919 A6. Byl to pokus nahradit BAR - ovšem hraničící se sabotáží. Postupovalo se prostě tak, že se vzal standartní A4, přidala se pažba, dvounožka a tlumič plamene a bylo hotovo. Výsledkem byl kulomet o váze skoro 15 kg. U jednotek se většinou změny odstranily, udělali z něj zpátky A4 a nechali si BAR.


Ráže: 7.92 mm
Hmotnost: 14,0 kg
Délka: 1041 mm
Délka hlavně: 610 mm
Rychlost střely: 853,00 m/s
Kadence: 500 ran / min.
Počet nábojů: 250

Browning M1919 Twin

Jedná se o dva Browningy vedle sebe, což je poměrně neobvyklé.

Těžký kulomet typ 37

Těžký kulomet vzor 37 byl moderní vzduchem chlazená zbraň, tvořící hlavní kulometnou výzbroj objektů těžkého opevnění v provedení sólo nebo jako dvojče. Umísťovaly se buď do pancéřových střílen nebo do pancéřových zvonů, a to buď samostatně, nebo jako smíšené dvojče s protitankovým kanónem..Ve střílně se upevňoval na lafetě umožňující jak přímé míření dalekohledem, tak i nepřímé zaměřování pomocí palebné mapy. Odpad vystřelených nábojnic byl sveden mimo objekt do ochranného příkopu.Ve srovnání s jeho pěchotní verzí měl pevnostní typ masivnější hlaveň umožňující souvislou palbu.


Maximální dostřel: 3200 m
Účinný dostřel: 2500 m
Teoretická kadence: 750 ran za minutu
Praktická kadence: 500 ran za minutu
Zásobník: pásy 100 a 200 nábojů
Počáteční rychlost střely: 835 m/s
Chlazení: vzduchem
Funkční princip: odběr plynů
Hmotnost zbraně: 19,1 kg
Délka zbraně: 1042 mm
Délka hlavně: 680 mmVzor 92  ( Arisaka Type 92 )

Přesný kulomet, má ale jen velice málo nábojů. Zato přebíjí velice rychle.

Maximální dostřel: 2200 m
Účinný dostřel: 450 m
Praktická kadence: 450 ran za minutu
Zásobník: 30 nabojů
Počáteční rychlost střely: 731 m/s
Hmotnost zbraně: 27,6 kg
Délka zbraně: 1156 mm
Délka hlavně: 435 mm20 mm flak

Tento protiletadlový kanon byl navržen Rheinmetallem. Prvotní použití našel již v roce 1934 u německého námořnictva. Později vznikla také verze pro německou armádu. Kanon byl používán během celé války a ani zavedení modernějších zbraní nepřineslo její vyřazení.


Ráže: 20 mm
Bojová hmotnost: 450 kg
Délka hlavně: 2,3 0 m
Rozsah náměru:  - 12 ° až +90 °
Rozsah odměru: 360 °
Druh střel: tříštivo trhavá nebo zápalná
Hmotnost střely: 120 g
Průměrná úsťová rychlost: 900  m/s
Účinný dostřel: 2 000  m
Rychlost střelby: 280 ran/min


Flakvierling 4x20mm

Tento protiletadlový kanon byl výrobkem společnosti Mauser. Hlavní jeho předností byla rychlost střelby - 420 ran za minutu. Pro ještě lepší efektivitu proti nepřátelským letadlům se na jednu lafetu umisťovaly čtyři tyto kanony.

Ráže: 20 m m
Bojová hmotnost: 1 520 kg
Délka hlavně: 2,25 m
Rozsah náměru:  -10 ° až +90 °
Rozsah odměru: 360 °
Druh střel: tříštivo trhavá nebo zápalná
Hmotnost střely: 120  g
Průměrná úsťová rychlost: 900  m/s
Účinný dostřel: 2 000  m
Rychlost střelby: 420 ran/min


Těžké  zbraně
Těžké  zbraně