Hidden & Dangerou 2 /  Fan Site
Cwčka (neboli utkání a ligové zápasy)
________________________________________


- vyzvání soupeře jest dovoleno.
- Můžete mít jenom jednu výzvu (asi CW) v daném čase.
- Soupeř má 96 hodin na odpověď k vaší nabídce.
- Vyzvaný tým musí odpovědět vybráním 3 různých map a dvěma daty,kdy je možno hrát pokud vyzyvatel v té době musí odehrát další CW (okupaci nebo objectiv ligu) můžete se dohodnout na dalších 2 časech na zápas.
- Nejdříve může být zápas naplánován 12 hodin po posledním potvrzovaném čase.
- Nejpozději může být zápas  naplánován 7 dní po posledním potvrzeném čase.
- Musíte pak potvrdit zápas do 72 hodin od akceptování výzvy. Potom vyberete jeden z možných časů a  vyberete 3 různé mapy
-Mapy musí být odehrány v pořadí, které si týmy vybrali (napřed vyzvaný pak vyzyvatel). Pokud z nějakého důvodu se CW ocitne mimo vybrané mapy zápas(mapa konči) a vítězící tým vybere mapu  a pak se střídají.
- Zápas musí být odehrán v čase, který určil vyzyvatel.

Výzva a její přijmutí (CW).
________________________________________

Příklad: Clan A (vyzyvatel) vyzve clan B a určí datum  hry a 4 mapy z povolených map. Clan B zkontroluje nabídku a data a přijetí clan B musí vybrat 2 jiné mapy a navrhnout 2 termíny kdy se bude hrát (navrhované termíny musí být v rozmezí 1 až 4 dnů od termínů vyzyvatele a ve dva různé dny). Potom Clan A (vyzyvatele) to zkontroluje a vybere jeden z termínů které určil klan B. Tím je dohodnuto CW.

CHEATING
________________________________________
Programy,které neovlivňují hru a operují souběžně se hrou jsou dovoleny.Hlasová komunikační programy jsou příkladem těchto programů.
Je zakázáno zneužívání bugů. Jakékoli zneužití budgů není dovoleno a je to potom kontumace.
Všechny programy, které mění herní soubory,upravují hru, případně přidávají nové možnosti a jakkoli zasahují do hry jsou přísně zakázány. Upravené verze základních souborů hry jsou zakázány nehledě na to co dělají.Použití zakázaných programů členem klanu v průběhu zápasu vede minimálně ke kontumaci ve vážnějších případech k vymazaní a zabanování na PGL.

Klany a hráči
________________________________________
- Klan musí být registrován na PGL aby mohl hrát.
- Jenom registrovaní hráči mohou hrát zápasy a mohou hrát jenom se jménem pod kterým jsou registrováni. Jenom hráči kteří jsou v klanu registrování déle než 24 hodin mohou hrát za klan. Neregistrovaní hráči nebo hráči jenž změnili své jméno na jiné než registrované anebo hráči, kteří jsou v klanu registrováni méně jak 24 hodin se berou jako nezávislí.
- Použití nezávislého hráče v zápasu vede ke kontumaci.

Obecná pravidla
________________________________________
- Liga(žebříček) se jmenuje Panico`s Gaming League alias PGL.
- Správné fungování ligy závisí na sportovním chování a čestnosti soutěžících klanů. Očekáváme hraní podle pravidel, a zasáhneme jen v případě nutnosti a důvodu když budou problémy které si hráči nemohou sami vyřešit.
- Neznalost pravidel neomlouvá.
- Při jakýchkoli nejasnostech či připomínkách kontaktujte admina nebo správce serveru .
- Výzvy(CW) jsou dovoleny.
- Clan musí mít alespoň 4 členy na to aby mohl hrát zápasy.
- Týmy samozřejmě mohou mít víc než 4 členy.(ale obě strany musí souhlasit aby se hrálo ve více lidech)
- Zápas se může skládat ze 6 kol. (1 kolo se skládá z 2 her na mapě).

MAPLIST
________________________________________

- AFRICA 1
- AFRICA 3
- AFRICA 4
- ARTIC 1
- ARTIC 3
- BURMA 1
- BURMA 2
- CZECH 1
- CZECH 2
- CZECH 3

- ALPS 3
- ARDENNES 1

Jsou dovoleny datadiskové mapy, ale klan, který si je vybral musí uvést i náhradní mapy ze základní hry:
Příklad:  Pokud team A vybere AFRICA 1 ARDENNES 1 ALPS 3 musí dát náhradní mapu k alps3 aardennes1: CZECH 1 and BURMA 2
Pokud team B nechce hrát datadiskové mapy, mapy vybrané A teamem budou AFRICA 1 BURMA 2 and CZECH 1.

Spory a stížnosti ohledně utkání
________________________________________

Stížnost na průběh utkání začíná když není výsledek potvrzen jedním klanem anebo když není výsledek vůbec uploadován. Zkuste to napřed vyřešit se soupeřem pomocí icq/irc/email.Oba klany musí vysvětlit problém jasně a slušně. Selhání v tomto chování vede k automatickému rozhodnutí ve prospěch druhé strany.Linky nebo screeny či jiné důkazy by měly být přiloženy pokud to je nutné. Komentáře na průběh zápasu apd. se nepočítají jako důkazy. Pokusy o ovlivnění rozhodnutí admina povedou opět k rozhodnutí ve prospěch druhé strany. Urážky či jiné nesportovní chování v commnetch (komentáře:o) opět povedou k automatickému posouzení ve prospěch druhé strany. Stížnosti budou souzeny dle standardních pravidel a podle pravidel platných v době sjednávání utkání. Poznámky o utkání a dohody uzavřené pomocí ICQ/IRC/mailu se neberou jako usvědčující(anebo závazné) pokud s nimi nesouhlasí soupeř.Pokud bylo utkání hráno při jiných pravidlech než bylo na začátku domluveno má se za to, že obě strany tyto pravidla akceptovaly. Pokud máte podezření, že jiný klan cheatuje, musíte okamžitě předložit důkazy. Spory ohledně nařčení z cheatování bez  jasných důkazů se vždy a automaticky řeší ve prospěch nařčeného.
o Příkladem správných důkazů jsou screeny ze hry a server logs které získala třetí(nezúčastněná) strana konfliktu. Soukromé logy a zprávy z IRC ICQ ... nebudou brány jako důkaz, poněvadž jsou lehce zfalšovatelné.
o Všechny soubory, které jsou důkazy, musí být nahrány nebo linkovány do sporu (asi forum o něm:o).

Pravidla CW
________________________________________

- Každé utkání se hraje na  2 kola. Jedno kolo se skládá z 6 her na mapu což je  12 her celkem. (hreje se  3 hry za spojence a 3 za němce na každé mapě)
- Vítěz každého kola získává 1 bod. Počet vyhraných kol určuje celkové skóre.
- Vyzyvatel  začíná jako Allied(spojenci) a mapy musí být hrány v pořadí které určil vyzvaný tým.
- Používání bazuk je zakázáno krom map, kde jsou obrněná vozidla.
- Bez impaktů a bez min. 
- Croos hair je zakázán (muška).
- Bez pohledu třetí osoby.
- Když jsou oba týmy připraveny admin dá restart dvakrát po druhém restartu už se hraje.
- Hrací server musí splňovat podmínky PGL .
- Pokud se jeden z týmů neobjeví 15 minut po začátku utkání je to kontumace.
- Pokud dorazíte později než 15 minut po začátku utkání musíte akceptovat kontumaci. Pokud máte dobrý důvod proč se tak stalo a nemělo by se kontumovat musíte o tom přesvědčit soupeře.
- Pokud  jednomu klanu dorazí méně hráčů než se dohodlo může druhý klan požadovat kontumaci. Pokud ale oslabený klan chce hrát v početní nevýhodě utkání se musí odehrát. Příklad: původně se mělo hrát 6 vs 6 ale na začátku má jeden klan 5 hráčů - tudíž se hraje 5 vs 6 (POZOR minimální počet hráčů jsou 4).
- Jakmile utkání začne tak se vždy počítá, pokud se oba dva klany nedohodnou že by se neměl počítat. Ping nebo Lagy nejsou omluvou pro opuštění hry, máte možnost si zkontrolovat server před samotnou hrou. Je dovoleno hrát s 0 pingem ale preferuje se hraní na neutrálním serveru, pokud daný server má ping přes 90 může být změněn pokud o to tým požádá.
- Pokud máte dobrý důvod proč skóre neuznat (např. lag hned od startu apod.) Musíte o tom přesvědčit soupeře protože každý započatý zápas se počítá.
- V případě spadnutí serveru musí být utkání znovu zahráno.
- Pokud jeden clan opustí utkání počítá se pro zůstávající klan skóre, jaké bylo v době opuštění hry posledním hráčem. Pokud toto skóre neukazuje pravděpodobný výsledek PGL může toto skóre změnit ve prospěch zůstávajícího týmu.
- Po utkání musí poražení uploadovat výsledek do PGL systému, potom vítěz potvrzuje ten upload.
- Střídání je dovoleno kdykoli(ale není kvůli tomu speciální pauza hry).Pokud se nějaký hráč odpojí v průběhu hry není kvůli tomu žádná pauza, ale můžete se dohodnout se soupeřem.

ROZHODCI
________________________________________

Každá oficiální hra může být kontrolována 2 rozhodčíma pokud o to jeden z týmů požádá. ladder' admin vybere dva rozhodčí (na každý tým jednoho) kteří se nepočítají do zápasu.Po skončení utkání musí rozhodčí napsat zprávu a potvrdit skóre.
V průběhu hry se rozhodčí musí zabít hned na startu a hru sleduje z spekt. módu. Musí prověřit každý problém a eventuálně na konci utkání kontaktovat někoho z vedení .


SERVER SETTINGS
________________________________________

- Všechny hry by měly být hrány na severech se standartním PGL ladder nastavením Vlastní anebo alternativní nastavení není dovoleno. Hry se hrají s následujícím nastavením:

style objectives
round limit 7
round count 6
allow respawn 0
friendly fire 1
inverse damage 0
falling damage 1
auto team balance 0
max inactivity 0
allow vehicles 1
mapname map1
mapname map2
autorestart 1
3rd person view0
allow crosshair 0/1 pokud se oba klany dohodnou tak se může zapnout

- Název serveru by měl reflektovat názvy klanů. např Clan A vs Clan B. Host a hráči, kteří mají ping mezi 0 až 7 mohou hrát pokud se na tom dohodnou obě strany. V tomto případě je možno hrát na jiném(nezávislém) serveru.

                                                                                                                                                               zdroj  www.panicos.it        přeložil =CZ=Baumax™